בנייה קלה מהי?

"בנייה קלה" – בשמות נוספים "בנייה מתועשת" או "בנייה מודולרית" , הכוונה להקמת בניין או חלק ממנו שהחתכים האופייניים של המחיצות הפנימיות וקירות החוץ שלו הם בעלי משקל, ליחידת שטח, הקטן מ-50 ק"ג למ"ר, והחתכים האופייניים של הרצפות או של התקרות שלו הם בעלי משקל, ליחידת שטח, הקטן מ-250 ק"ג למ"ר.

פרטים

כדאיות כלכלית לפרט ולמדינה ביישום בניה ירוקה

סיכום: מהן הפעולות המרכזיות שיש לבצע ע"מ "להתניע" את קידום הנושא: לפתח את המודעות אצל הלקוחות לכדאיות "הבניה הירוקה" עבורם ולנכונות "לדרוש" את המוצר מהאדריכל או היזם. להעמיד לרשות הלקוחות/הבנקים/הרשויות כלי שיאפשר להם לאמת את הצהרות היזם.

פרטים

בנייה ידידותית לסביבה

המשרד לאיכות הסביבה מתעתד לשלב בתוכניות הבנייה נוהלי בנייה המפגינים רגישות לסביבה, באמצעות הפיתוח והיישום של קווים מנחים לבנייה אחראית כלפי הסביבה. קווים מנחים אלה, יוכלו לעזור בקביעת מוצרים ונוהלי עבודה ירוקים בבנייה עירונית, וכן יעזרו להשיג יעילות וחיסכון.

פרטים

עץ ידידותי לסביבה – דקים

דקים מעץ עשויים חומרים ידידותיים לסביבה
דקים מעץ מהווים פתרון בנייה מעוצב ודקורטיבי לחיפוי וריצוף החצר ומקומות פתוחים בעלי שחיקה גבוה.
כיום שישנה מודעות בקרב האוכלוסייה בעולם לנושא איכות הסביבה ישנם גם ביקוש בקרב הלקוחות לשימוש במוצרי ברי קיימא כלומר מוצרים שיוצרו בטכנולוגיות ירוקות וידידותיות לסביבה.

פרטים

שימוש נבון באנרגיה למטרת בנייה ירוקה

שימוש באנרגיית הסביבה כגון אנרגיית השמש, אנרגיה סולארית ואנרגיה המופקת באמצעות הרוח מאפשרת לנו היום לבנות בתים חסכוניים בצריכת אנרגיה, שמירה על איכות הסביבה וחשוב מכל הוזלה משמעותית של עלויות אנרגיה הנגזרות מהשימוש בבית בשוטף.

פרטים

בנייה אקולוגית – גינות אקולוגי

אקולוגיה הוא ענף בביולוגיה החוקר את יחסי הגומלין בין האורגניזמים השונים לבין סביבתם, ובינם לבין עצמם. עם זאת, רבים משתמשים לעתים קרובות במונח "אקולוגיה" במשמעות של איכות הסביבה או שמירת איכות הסביבה.

פרטים

תקן ישראלי לבנייה ירוקה

בנייה ירוקה זכתה לתקן ישראלי ת"י 5281 המגדיר קריטריונים בנושא בניינים ירוקים או במושג המקצועי "בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה" (בניינים ירוקים). התקן פורסם בשנת 2005 והושק בכינוס מקצועי שנערך במאי 2006 וכלל הכרזה על תחרות בנייה ירוקה לאדריכלים נושאת פרסים כספיים.

פרטים

50001 התקן למערכות ניהול אנרגיה גם בענף הבנייה

ניהול יעיל בניצור אנרגיה בה משתמשים ארגונים בכל הענפים ובין היתר בענף הבנייה מתאפשרים אודות תקן 50001 (ISO 50001) הקובע סטנדרטים לניהול מערכות אנרגיה בחברות וארגונים תוך ביצוע מעקב ושיפורים מתמיד להתייעלות אנרגטית אופטימלית.

פרטים

בנייה ירוקה

הבנייה הירוקה מחייבת שיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בתכנון הבית, דהיינו, היזמים וכל צוות המתכננים, החל משלב התכנון הראשוני והעמדה של הבית, תוך מודעות רבה שלהם לנושא. חלק חשוב בתכנון הוא התייחסות לעלות הבית לכל מחזור חייו (Life Cycle Cost) כשיקול הכלכלי העיקרי ולא לעלות ההשקעה בבנייה עצמה.

פרטים

מבנים קלים

מבנים קלים ("בית קל") הם מבנים שנבנו בשיטת הבנייה הקלה ובחומרי בנייה "קלים" כגון פנלים מבודדים מאלומיניום , פרופילים , עץ ,לוחות פלדה,פלסטיק וכדומה. ניתן לבנות בתים קלים תוך פרק זמן קצר יחסית (שבוע – 4 שבועות) בהרכבה מהירה ופשוטה כאשר את החלקים המשמשים להקמת בתים קלים מייצרים במפעל מראש בהתאם לגודל המבנה המתוכנן וההרכבה מתבצעת באתר הבנייה.

פרטים