תקנון אתר האינטרנט פורטל בנייה קלה www.bniya-kala.co.il

השימוש באתר כפוף בכל עת לתנאי שימוש אלה. הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.
כל שימוש באתר מהווה הסכמה חד משמעית לתנאי התקנון והכתוב בו.
הנהלת האתר ("פורטל בנייה קלה") שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.
כל המידע,התוכן ,המאמרים והכתבות באתר הם רכושה של פורטל www.bniya-kala.co.il.

פורטל בנייה קלה הינו אתר אינטרנט המרכז מידע בתחומי הבנייה הקלה והמתועשת,

אין הפורטל או בעליו מספקים שרותי בנייה אלה מתפעלים את האתר בלבד.
אין להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי, או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות מודעות, תמונות,כתבות ומאמרים) לעבור כל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה לשימוש אישי ופרטי בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלי הזכויות על התכנים באתר – פורטל בנייה קלה.

פורטל "בניה קלה" כולל מידע מסחרי ופרסומי (חברות בתחום בניה קלה,עץ,אלומיניום  וכו') הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט או בתמונות. האחריות על תוכן הפרסומים באחריות המפרסמים בלבד.

אין הפורטל עוסק בביצוע עבודות בנייה כלשהם. האתר אלה מציג מידע בלבד המבוסס תוכן קיים ברשת האינטרנט.

אין לפורטל בנייה קלה התחייבות בעבור חבילות הפרסום המופיעות באתר, חבילות הפרסום באתר ישלחו למזמין בדוא"ל בהתאמה לדרישותיו והינם הבסיס הבלעדי להסכם הפרסום בפורטל בנייה קלה.

השירותים והתכנים מוצעים למשתמשים כמות שהם As is, לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש או משתמשת. לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, המידע המוצג או כל מגבלה טכנית שהיא.

האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

גלישה נעימה – פורטל בנייה קלה