תקן ישראלי לבנייה ירוקה

בנייה ירוקה זכתה לתקן ישראלי ת"י 5281 המגדיר קריטריונים בנושא בניינים ירוקים או במושג המקצועי "בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה" (בניינים ירוקים). התקן פורסם בשנת 2005 והושק בכינוס מקצועי שנערך במאי 2006 וכלל הכרזה על תחרות בנייה ירוקה לאדריכלים נושאת פרסים כספיים.

פרטים