תמ"א 38 שאלות ותשובות

תמ"א 38 מעניקה זכאות לזכויות בניה למבנים שההיתר לבנייתם ניתן לפני 1.1.1980, שגובהם עולה על שתי קומות. למבנים קטנים (ששטחם פחות מ- 400 מ"ר וגובהם פחות משלוש קומות) תמ"א 38 מעניקה זכויות בניה מצומצמות יותר.

פרטים

תמ"א 38

תמ"א 38 הינה תכנית מתאר ארצית שנועדה למטרת חיזוק מבנים ישנים מפני רעידות אדמה. תכנית תמא 38 זו מעודדת יזמים ובעלי דירות לבצע פעולות שיפוץ בניין וחיזוקו על מנת לפתור את הבעיה ולהגיע במהירות המרבית לחיזוקם של מבני מגורים רבים ככל האפשר.

פרטים