50001 התקן למערכות ניהול אנרגיה גם בענף הבנייה

ניהול יעיל בניצור אנרגיה בה משתמשים ארגונים בכל הענפים ובין היתר בענף הבנייה מתאפשרים אודות תקן 50001 (ISO 50001) הקובע סטנדרטים לניהול מערכות אנרגיה בחברות וארגונים תוך ביצוע מעקב ושיפורים מתמיד להתייעלות אנרגטית אופטימלית.

פרטים